Telefon   602 344 325

Telefon   696 450 936

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

sieć wodociągowo-kanalizacyjnaUsługi geodezyjne

Ze względu na duże zainteresowanie klientów rozszerzyliśmy naszą działalność o kompleksowe usługi geodezyjne, bez których niemożliwe byłoby rozpoczęcie i zakończenie budowy inwestycji. Wykonujemy m.in. mapy do celów projektowych, wytyczenia obiektów, szkice, rozgraniczenia i opinie geodezyjne. Wszystkie prace są realizowane przez uprawnionego do nich geodetę, który potwierdza zgodność informacji w dokumentach z zastanym stanem rzeczywistym i pilnuje, aby sporządzona dokumentacja była kompletna, aktualna i złożona we właściwym urzędzie.

 

Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze

Przeprowadzamy geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze wraz z protokołami odbioru, które dokumentują to, co zostało wykonane w miejscu inwestycji i umożliwiają zamieszkanie lub użytkowanie danego budynku w innych celach.

Wyróżniamy inwentaryzację powykonawczą:

  • budynków, która wnosi dane o: budynku, jego przyłączach, parametrach oraz działce do Ewidencji Gruntów i Budynków;
  • przyłączy, która zawiera dane potrzebne do uaktualnienia Geodezyjnej Sieci Uzbrojeni Terenu. W jej skład wchodzą wszelkie obiekty liniowe, czyli sieci, przyłącza, i instalacje.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza musi zawierać:

  • dokumentację geodezyjno-kartograficzną, która pozwala na naniesienie nowych danych na mapę zasadniczą oraz aktualizację bazy centralnego systemu informacyjnego, w zakresie zagospodarowania terenów i obiektów budowlanych;
  • operat geodezyjny, czyli pomiary powykonawcze, sporządzone na różnych etapach budowy, w tym szkice i wytyczenia danych części budowanego obiektu. Pomiary powykonawcze bieżące wykonuje się w trakcie budowy inwestycji. Dotyczą one obiektów, które docelowo muszą zostać ukryte, czyli przyłączy wodnych, elektrycznych, gazowych i kanalizacyjnych. Natomiast pomiary końcowe, wykonuje się po zakończeniu budowy, w celu stwierdzenia, czy budynek został wybudowany zgodnie z projektem.